Blue Flower

Onze aanpak

Om de huidige situatie in beeld te brengen maken we eerst een korte financiële scan van uw bedrijf. Dit rapport is het startpunt.

Op basis van het rapport doen wij u een voorstel om het beheer en de aansturing van uw financiële administratie over te nemen. We rekenen hier niet met een uurtarief maar met een vast bedrag per maand, met als doel een voor beide partijen transparante en succesvolle samenwerking.

Beheer

In het beheer kunnen we in overleg met u de volgende zaken opnemen:

·         Verbeteren en optimalisatie van de financiële processen
·         Aansturing en coaching van de medewerkers op de financiële administratie.
·         Controle van en verantwoordelijkheid voor de boekhouding
·         Maandelijkse managementrapportages binnen vastgelegd aantal werkdagen
·         Controle van en verantwoordelijkheid voor de salarisadministratie
·         Verzorgen van aangiften OB en LB
·         Verzorgen van statutaire jaarrekening inclusief bijbehorend balansdossier.
·         Deponering publicatiestukken bij kvk binnen 8 dagen na goedkeuring AVA.
·         Managen van de planning & control cyclus
·         Organiseren van een goed cashmanagement

 

Te allen tijde zullen wij echter sparringpartner en financieel geweten voor u zijn.

Daarnaast wordt dit beheer, indien gewenst, feitelijk bij u op de werkvloer uitgevoerd, daarom spreken wij over insourcing in plaats van outsourcing.